هوشنگ دوم و طنزپردازی

هوشنگ دوم

وقتی کسی به چیزی یا کسی علاقه داشته باشد، مسلما پیگیر آن است و موی دماغ آن موضوع می شود.  استاد هوشنگ مرادی کرمانی، همان شخصیتی است که بیشتر ما با قصه های مجید او را می شناسیم. به شخصه هر جا که سخن از استاد هوشنگ مرادی کرمانی باشد، من نیز به آنجا سرکی می کشم، پادکست طنز پردازی یکی از آنها بود که جلوتر به آن می پردازم. کتاب شما که غریبه نیستید یکی از از کتاب های

مشاهده مطلب

بچه های قالی باف خانه

پیری نصیحتم می کرد. به کناری نشسته بودم و در افکار و عوالم خود غرق بودم. کنار دستم نشست و گفت. جوان این چنین ماتم، عجیب است. مگر غیر خدا می پرستی که از درگهش نومید شدی. سر بلند کردم و گفتم نه. گفت پس چنین غمین مباش که دنیا در گذر است و لحظه ای تاب ایستادنش نیست. نمی دانم این را در جایی خوانده ام یا تراوشات ذهن خودم است. خوب پنداشتم که در اینجا بنویسمش. امشب بی

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی

کاور فصل دوم داستان
کاور فصل دوم داستان های حوالی زاگرس

 

و آنگاه که در حضور باشی، شاد و خرمی و چون به دور باشی، پریشانی. خواستم و می خواهم که آنچه را فراموش کرده‌ام با نوشتن باز‌آرم چون فراموش کردن نسیم صبحگاهان کوهستان.

داستان های حوالی زاگرس