تهران تا داکا روایت گر یک سفر است به آسیای شرقی با حال و هوای فقر و تنگدستی‌. برای اولین بار به کشوری می رفتم به اسم بنگلادش. قبل تر از اون حتی فکرش رو هم نمی کردم که یه روزی به چنین کشوری برم. بر خلاف تمام تصوراتم، چندین بار به اونجا سفر کردم….

ادامه ی مطلبدیدگاه