برچسب: جایی برای گوش دادن

جایی برای گوش دادن 4

در جایی برای گوش دادن 4 به معرف سایتی خواهم پرداخت که در نظر بنده حقیر در راه درستی قدم برداشته و سعی بر احیا کردن موسیقی نواحی ایران دارد.   همانطور که می دانید هر منطقه از ایران یا هر جای دیگر دنیا موسیقی خاص خود آن منطقه را دارا است و از آنجای…

ادامه ی مطلبدیدگاه

جایی برای گوش دادن به صدای طبیعت

در اینجا سایت هایی معرفی خواهد شد که صداها ای که شنیده ایم و دوست شان داشته ایم را می توانیم  دوباره بشنویم چون گوش دادن به صدای طبیعت.  سایت Moodil همیشه حالات های در زندگی وجود دارند که صدا در آنها نقش موثر تری داشته است. برای من یکی صدای باران آرامش بخش ترین…

ادامه ی مطلبدیدگاه