Month: خرداد ۱۴۰۰

 • چرا با دوچرخه، به محل کار خود می‌روم

  چرا با دوچرخه، به محل کار خود می‌روم

  این نوشته برای آن دسته از دوستانی نوشته شده است که محل کار و منزل آنها، فاصله ای بیش از ده کیلومتر نداشته باشد و قصد دارند از معایب و محاسن با دوچرخه به محل کار رفتن، اطلاعاتی کسب کنند. اوایل که با اتوبوس و مترو سر کار میرفتم، می بایست زمان های تاخیر وسایل(شاید […]

 • داستان کوتاه: تلفن

  داستان کوتاه: تلفن

  در باب تکنولوژی می بایست به این نکته نظر داشته که، هر کدام از اولاد آدم در مواجه با تکنولوژی، رفتاری متفاوت داشته و دارد. یکی آن را چون گلی معطر، مطبوع می داند و دیگری ضد بشر می خواند و عده‌ ای از اسب نیافتاده و بر اصل نشسته هم، در مقابلش قد علم […]

 • پادکست رخ

  پادکست رخ

  گاهی از داخل یک موضوع، به موضوع های دیگری می رسیم که خیلی بی ربط به چیزی بوده که به دنبالش بودیم، مواجهه من با پادکست رخ، دقیقا به همین شکل بود.  زمانی که خیلی اتفاقی به وبلاگ فواد انصاری رسیدم و با خوندن این پستش و صحبتی که از گاندی شده بود، کنجکاور شدم […]