ماه: دی ۱۳۹۷

هیچ انسانی کامل نیست

چندی پیش متن زیر را بصورت اتفاقی خواندم. بدون عنوان بود و اولین عنوانی که به ذهنم رسید این بود: هیچ انسانی کامل نیست.

ادامه ی مطلبدیدگاه

زمستان

زمستان قصه ای است تکراری میان فصل های زندگی. زمستان دریچه ای است سپید، با آغوش سرد. زمستان شعری است سرآشار از حجم و اخوان ثالث چه زیبا سرود این فصل را.

ادامه ی مطلبدیدگاه

سفر به افغانستان

همانطور که از عنوان مشخص است موضوع در مورد یک سفر به افغانستان است البته در قالب معرفی یک کتاب بنام جانستان کابلستان. سالیان نه چندان دور مرزی میان ایران و کشور همسایه ما نبوده است و این نشان از آن است که اشتراکات فرهنگی زیادی بین این ملت با ایران باشد ملتی که هنوز…

ادامه ی مطلبدیدگاه