سالن های بی انتها

اگر به وقت خود اهمیت می دهید.اگر مطالبی که بارعلمی ندارند دنبال نمی کنید و هزاران اگر های دیگر.خلاصه اینکه این متن چیزی جز یک ترشح ذهنی نیست. لطفا سالن های بی انتها رو نخونید. سال های سال است که مترو عضو لاینفک زندگی تهرانی ها شده است البته انها که چون من وسیله ی نقلیه ندارند یا دارند و نمی خواهند استفاده کنند. جایی شنیدم که می گفتند در دنیا دو چیز وجود دارد که نامحدود است یکی کهکشان

مشاهده مطلب

دیوانه ی عاقل

داشت روی میز را تمیز می کرد. بی انکه نگاهی به اطراف کند در خود بود. دستمال بر دست، گویی تمام حواسش در ان میز شیشه ای بود.اما اینگونه نبود. در فکر یک دیوانه ی عاقل بود. هزاران فکر، در یک لحظه از میان پیشانی اش در گذار بود.  با هر دستمالی که بر هر طرف می راند فکری نو گریبان گیرش میشد. روزگار را نظاره گر بود. ادم هایی که از کنارش به تندی در حرکت بودند شاید به

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی

کاور فصل دوم داستان
کاور فصل دوم داستان های حوالی زاگرس

 

و آنگاه که در حضور باشی، شاد و خرمی و چون به دور باشی، پریشانی. خواستم و می خواهم که آنچه را فراموش کرده‌ام با نوشتن باز‌آرم چون فراموش کردن نسیم صبحگاهان کوهستان.

داستان های حوالی زاگرس