شازده حمام

شازده حمام نام کتابی است نوشته دکتر حسین پاپلی یزدی یکی از جغرافی دانان برجسته کشور. دلیل نام گذاری کتاب به شازده حمام این است که پاپلی در عنفوان کودکی توسط پدرش به حمامی عمومی برده می شده و در آنجا چون زیاد تحویلش می گرفتند به مصداق بارز یک شازده بوده است که متاسفانه پس از مرگ پدرش متوجه این می شود که شازده بودن به پول است ولا غیر. کتاب حکایت زندگی پاپلی یزدی است از کودکی تا

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی

کاور فصل دوم داستان
کاور فصل دوم داستان های حوالی زاگرس

 

و آنگاه که در حضور باشی، شاد و خرمی و چون به دور باشی، پریشانی. خواستم و می خواهم که آنچه را فراموش کرده‌ام با نوشتن باز‌آرم چون فراموش کردن نسیم صبحگاهان کوهستان.

داستان های حوالی زاگرس