شازده حمام نام کتابی است نوشته دکتر حسین پاپلی یزدی یکی از جغرافی دانان برجسته کشور. دلیل نام گذاری کتاب به شازده حمام این است که پاپلی در زمان عنفوان کودکی توسط پدرش به حمامی عمومی برده می شده و در آنجا چون زیاد تحویلش می گرفتند به مصداق بارز یک شازده بوده است که…

ادامه ی مطلبنمایش 2 کامنت