شازده حمام نام کتابی است نوشته دکتر حسین پاپلی یزدی یکی از جغرافی دانان برجسته کشور. دلیل نام گذاری کتاب به شازده حمام این است که پاپلی در عنفوان کودکی توسط پدرش به حمامی عمومی برده می شده و در آنجا چون زیاد تحویلش می گرفتند به مصداق بارز یک شازده بوده است که متاسفانه…

ادامه ی مطلبنمایش ۲ کامنت