داستان کوتاه: لامِردون

گوشه لامِردون زانو بغل کرده است. زیر لب زمزمه می‎کند. آتش گوشه چادر هم با ریتم زمزمه اش هماهنگ می‎شود. بیو ز نو تو وابو قاصد بهارم رنگ و ری

مشاهده مطلب

جایی برای گوش دادن به صدای طبیعت

در اینجا سایت هایی معرفی خواهد شد که صداهایی که شنیده ایم و دوست شان داشته ایم را می توانیم دوباره بشنویم، چون گوش دادن به صدای طبیعت.  سایت Moodil

مشاهده مطلب

فریاد

فریاد نام ترانه ای با صدای میلاد درخشانی و هاله سیفی زاده است با شعری از شاعر بزرگوار  استاد محمدرضا شفیعی کدکنی. آنچه از دل بر آید بر دل نشیند.

مشاهده مطلب

موضوع انشاء: جان بخشی به اشیاء

به یاد دارم که دو موضوع انشاء در تمامی سطوح هیچ وقت حذف نمی شدند، یکی “علم بهتر است یا ثروت” و دیگری “جان بخشی به اشیاء”. همیشه موضوع دوم

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی