شازده حمام

شازده حمام نام کتابی است نوشته دکتر حسین پاپلی یزدی یکی از جغرافی دانان برجسته کشور. دلیل نام گذاری کتاب به شازده حمام این است که پاپلی در عنفوان کودکی

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی