علی عبدالوند

درود، اسم من علی عبدالوند است و در گوشه کوچکی از دنیا مشقِ زندگی می کنم.

اینجا بسان یک دفتر است با برگ های نامحدود و این فال نیک زندگی من است تا که شما مخاطبی باشید بر خیال‌پردازی‌هایی که بر این دفتر نگاشته می‌شوند.

نوشته‌هایی که از خیال می‌آیند. بال های خیالی که همیشه به روی دشت و طبیعت باز می‌شوند و نشانه‎های خدایِ نادیده‌شان را میان کوه‌ها جستجو می کنند.

اینجا مکان دلباختگانی است که بوی نسیم را از میان دودهای تهران بیرون کشیده‌ اند و دل را در میان کوهستان به جای گذاشته اند. جای کاسه‎ های لب ‎پر، نامه‎های نرسیده، فال‎های خوانده شده.

ارادتمند: علی 

Abdalvand.ali{at}gmail.com