سلام من علی عبدالوند(Ali Abdolvand) هستم. نویسنده نیستم اما نوشتن را دوست دارم.در پی رشد مهارت هایم و کسب مهارت های جدید. دوست دارم از همه چی بنویسم و نوشته های این بلاگ به یک موضوع خاص محدود نخواهد بود.از هر چیزی در این بلاگ نوشته خواهد شد از دل نوشته ها تا علاقه ی اصلی من یعنی طبیعت ، کوه نوردی و صخره نوردی.

امیدوارم شما نیز از این بلاگ بهره ایی بگیرید. این بلاگ را به توصیه یک راهنما و معلم نوشتم. شما هم اگر دوست دارید بلاگ نویسی رو تجربه کنید کافیه در اینترنت نامش رو جستجو کنید ممنون از استاد محمد رضا شعبانعلی عزیز که به واسطه مطالب خوبش به محیط بلاگ نویسی اومدم.

آویشن (thyme) گیاه و گل مورد علاقه ام است که نشانی از زاگرس و تجلی زیبای برای من است. من عاشق طبیعت و دویدنم علاوه بر اینکه چیز های زیادی برای عاشق بودن بر اونها وجود دارد.

دورود شهری است که در اون متولد شده ام. هر چند سالهاست که از اون دور افتادم، ولی هر گاه که وقتی باشد با اشتیاق هر چه تمام روانه کوه و دشت هاش میشم.

در اخر خوشحال خواهم شد اگر بتونم در خصوص چیزهایی که مینویسم کمکی به شما کنم.

 

 

This is Ali. I was born in the place that people emigrate for work. simplicity is a belief for me. I come from somewhere that It has lovely mountains, friendly people. I come from somewhere that is a small city with the clear heart. I come from somewhere that is the land of hard mountains and deep valleys. I come from where called Doroud in lorestan province to the west of Iran. where the oak is the heart of its forests.

I love the smell of clay. I love mountaineering. I love running in nature. I like photography and all photos on the blog taken by me if not ( I mention to the photographer).

Thyme is kind of flower that I love it. the sign of beauty for me and I like the smell of that.

The thyme

The thyme

In this blog will try showing the pictures and information, which I like that. especially about Doroud. I write about everything, which I like them.

At the end. I’ll be happy if I can help someone.

                         

                              

                Gahar Lake