علی عبدالوند

درود، اسم من علی عبدالوند است و در گوشه کوچکی از دنیا مشقِ زندگی می کنم چون شما.

اینجا بسان یک دفتر است با برگ های نامحدود و این فال نیک زندگی من است تا که شما مخاطبی باشید بر خیال‌پردازی‌هایی که بر این دفتر نگاشته می‌شوند.

نوشته‌هایی که از خیال می‌آیند. بال های خیالی که همیشه به روی دشت و طبیعت باز می‌شوند و نشان‌های خدایِ نادیده‌شان را میان کوه‌ها جستجو می کند.

اینجا مکان دلباخته‌ای است که بوی نسیم را از میان دودهای تهران بیرون کشیده‌ است و دل را در میان کوهستان به جای گذاشته است.

اینجا دلهره ندیدن قله‌ای پوشیده از برف را تجسم می‌کند. اینجا جای همیشگی داستان است و تجسمِ خیابان و کوه، دشت و خانه‌های شلوغ. اینجا یک دفتر است با خط‌ های ناهماهنگ.

اینجا ثبت لحظه‌هایی است که روز شمار عمر باشند که بیهوده‎گی را تجربه نکند.

ارادتمند شما: علی 

Abdalvand.ali{at}gmail.com