داستان کوتاه: بی عنوان

روی همه چیز نام می گذاریم. انسان و حیوان و دره و درخت. تا به حال چیز بدون نام که دیده است آخر.

پرنده ای روی کولر در بالکن لانه کرده است. وقتی نبودیم آمده است و از سکوت خانه مان بهره جسته.

حالا در گرمای اول تابستان توی اتاق می نشینیم چون دلش نمی آید لرزش کولر صدمه ای به تخم های کبوتر برساند. شب ها کبوتر ماده روی تخم است و روزها کبوتر نر، این را در مستند حیات وحش می گفت.

همیشه همینطور بوده است به همه عشق ورزیده، به عده­ ی محدودی اعتماد کرده و به هیچ­کس بدی نکرده است. آدمی غیر این مگر آدم می شود.
هر روز صدای خش خش راه رفتنشان روی کولر می آید. بقبقو می کند و روی تخم هایش جابجا می شود. حالا بعد از بیست روز جوجه ها سر از تخم درآورده اند. عور و پتی اند. مادرشان، آنها را زیر پر بال گرفته و از دهان خود به انها غذا می دهد.

جیک جیکشان سرمان را برده است. اما همین که می دانیم حیات جاری است خوشحالیم. صدای زندگیست. یعنی جان دارند. یعنی کسی در پناه چهار دیواری شما، زندگی جاری کرده است.

یک روز صبح یکیشان از بالای کولر پایین افتاد. حالا دیگر پر و بالشان درآمده است. رویش نام گذاشتیم. هر چه آب و غذا جلویش می‎ گذاریم نمی خورد.
نامش را بلوط گذاشتیم. روزی مانند همه ی بچه های عالم از بالکن ما پر می گیرد و از شاخه درخت ما می افتد. حکایت زندگی همین است، پر گرفتن و رفتن. اینکه هیچ چیز مانا نیست.

مادرش دور از چشم ما به او غذا می رساند. بیچاره گوشه ای کز کرده است. می گویند رنج را بپذیر، کاملتر شو. درِ بالکن که باز است داخل می آید و سرک می کشد. مدام زیر کابینت ها قایم می شود و به زور خدا و پیغمبر باید بیرون بکشیمش.

دیروز صبح وقتی در بالکن را باز کردیم گوشه بالکن افتاده بود و نوکش خونی بود. حتما چیزی که نباید میخورده را خورده است. مثل تکه ای چوب خشک شده بود. بچه خانه مان پر نگرفت تا بالهایش را ببینیم. همینجا در بالکن مرد. صدای جیک جیک آن یکی روی کولر می آید. اما بلوط دیگر نیست. حکایت غریبی است زندگی. اینکه چرا آمد و چرا رفت. شاید اشک ها رشد ما را آبیاری می کنند.

حکایت بلوط، حکایت آدمی است. اینکه برای چه بوده است نمی دانیم. شاید هیچ وقت دلیل بودن چیزی را نفهمیم. شاید شکایت به درگاه خدا ببریم که چرا و چه شد. اما انسان دو پا، هر چه هم که از دید خود در تکامل باشد، باز هم نادان است. 

تک درخت

پیر سیستان

صبحِ پاک

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی