تک درخت

اگر به اینجا امده ای برای هر انچه که مربوط به یک درخت است، درست آمده ای. اینجا جایی است که قصه یک تک درخت را روایت می کنم

تک درخت استوار
تک درخت استوار

سال ها است که می شناسمش‌. شش پنج سالی می شود. اوایل خانواده داشت، پدری، مادری، خواهری یا شاید برادری بزرگتر. در یک ریشه بودند. دیگری سایه انداخته بود روی کوچکتر. حافظش بود، جان پناهش. این روز ها دو نیست، جمع نیست. یک است. یکه است. تنها است. 
رهگذری ز روی بی مهری سر پناهش را، رفیقش را، دوستش را اره کرد، صدای بی صدایی اش تمام دره را پر کرده بود. خونی در کار نبود اما این روز ها نشانه هایی از ریشه اش بیانگر انچه است که بر او گذشته.  آن روزگاران سبز و خرم بودند کنار هم. سایه بودند برای رهگذری که خسته از گرمای افتاب به دنبال سر پناه بود.
بعد از رفیق، برگ هایش چون سابق سبز نشدند. جوان است اما نیروی جوانی اش رو به زوال است. دست می کشد بر گستره آسمان و نیایشی دارد میان این دره ی فراخ. 
سینه ای دارد پر درد از رهگذر. سینه ای مال آمال درد. اما سخاوتمندانه انچه دارد به اختیار گذاشته.
سر سپرده است. در آن حوالی تنها قامت استوار است. نگاهش رو به دره ای است که تا چشم کار می کند سنگ است و سنگ.
گویی نگهبان دره است. در بلند ترین نقطه ایستاده. در دژی مستحکم. روی پاهای استوارش. روی ریشه ای که دیگری هم در آن سهمی داشت و امروز نیست.
تن عریان این روزهایش‌. قامت لاغر و خمیده اش. اینها هیچ کدام از بزرگی این درخت کم نکرده اند
استوار بمان تک درخت نگهبان دره ی نی گاه و کاش همگان چون سیاوش کسرایی تو را اینگونه خوب می فهمیدند

 تو قامت بلند تمنایی ای درخت

همواره خفته است در آغوشت آسمان

بالایی ای درخت

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

زیبایی ای درخت

وقتی که بادها

در برگهای در هم تو لانه می‌کنند

وقتی که بادها

گیسوی سبز فام تو را شانه می‌کنند

غوغایی ای درخت

وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است

در بزم سرد او

خنیاگر غمین خوش آوایی ای درخت

در زیر پای تو

اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان

صبحی ندیده است

تو روز را کجا ؟

خورشید را کجا ؟

در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت ؟

چون با هزار رشته تو با جان خاکیان

پیوند می‌کنی

پروا مکن ز رعد

پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت

سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما

با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت

سایدبار کشویی